INDUSTRY 4.0

INDUSTRIE 4.0 biedt de juiste informatie op elk moment en elke plaats, gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Advanced Manufacturing Landscape op basis van het door WZL van de RWTH Aachen University en Fraunhofer IPT ontwikkelde Internet of Production-model

Images ©Fraunhofer IPT and WZL, 2019

DIENSTEN

  • Industrie 4.0-audit
  • Industrie 4.0-workshops
  • Projecten
  • Implementatie van het principe
  • Digitale dubbelgangers in de productie
  • Toepassing van VR/AR

6.3. Het Advanced Manufacturing Landscape beschrijft ons perspectief op de uitdagingen van Industrie 4.0 en richt zich op één primaire doelstelling: de beschikbaarheid van de juiste informatie, waar en wanneer dan ook, gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Onder intelligentie verstaan we beslissen op basis van kennis op elk niveau, beslissen als gevolg van gebeurtenissen, adaptieve processen of autonome beslissingen. Om op elk gewenst moment ondersteuning voor beslissingen te garanderen wordt alle nuttige informatie gebundeld in een krachtige en veelzijdige digitale dubbelganger van uw product of productieomgeving. Maar om de noodzakelijke beslissingsondersteuning te kunnen bieden moeten de grote hoeveelheden informatie die in uw bedrijf beschikbaar zijn eerst worden verzameld, toegankelijk worden gemaakt en op de juiste manier worden beheerd.
Maar om competitief te zijn in de wereld van morgen moet van de gegevens die gedurende de gehele levenscyclus van het product, vanaf de ontwikkeling tot de productie en de gebruiker, informatie worden gemaakt die op zijn beurt weer moet leiden tot intelligentie om vandaag de juiste beslissingen te nemen.

DIGITALE TRANSFORMATIE VOOR VERBONDEN, FLEXIBEL PRODUCEREN

What has come to be known as the “Fourth Industrial Revolution” is being shaped predominantly by production digitalisation and networking. Buzzwords such as the “Internet of Things and Services” and “Cyberphysical Production Systems” promise increased networking of autonomous and self-optimising production machines and intelligent products which can be customised to manufacture highly individual outcomes. Much of this remains a vision – for the time being. However, companies with the will to succeed in the fiercely competitive global markets need to consider today the role they wish to play in “Industry 4.0” tomorrow.

Read the eBook to gain insight to “Digital Transformation for Connected, Agile Manufacturing”