KNOWLEDGE TRANSFER

Today’s market demands people to be flexible in learning, applying and transferring knowledge, expertise and experience.

Fraunhofer Training Platform

DIENSTEN

 • Programma voor competentieontwikkeling
 • Technologiekringen
 • Workshops
 • Training op locatie

10.4. Het Fraunhofer Project Center van de Universiteit Twente heeft het kennisoverdrachtdomein (Knowledge Transfer Domain) ontwikkeld. De missie van het kennisoverdrachtdomein is het ondersteunen van de huidige en toekomstige beroepsbevolking in het proces van een leven lang leren. Leren door te doen is de meest effectieve manier om kennis over te dragen. Daarom richt het Fraunhofer Project Center zich samen met de partners op de ontwikkeling van demo's , een real-time synthetische omgeving van het productiesysteem. 

EXPERTS VAN

BENIFTEN

 • Impact op de bedrijfscultuur
 • Een beter begrip van de verschillende technologieën
 • Competentieopbouw
 • Vermindering van de opleidingsperiodes en het vereiste ervaringsniveau
 • Probleemgerichte vaardigheden
 • Leren door te doen principe
 • Begeleiding door academische en industriële deskundigen

DOELSTELLINGEN

 • Develop collaborative network, an ecosystem that will enable the seamless exchange of information (knowledge)  between companies, knowledge institutions and research centres, 
 • Ontwikkeling van flexibele competentiebouwprogramma's in verband met nieuwe technologische trends,
 • Ontwikkelen van een loop of knowledge flow die kan inspelen op de behoeften van verschillende generaties en de hiaten die in het verleden zijn ontstaan kan overbruggen.