SIMULATION & MODELLING

Virtuele productie en prototypering kunnen u helpen bij het ontwikkelen van echte oplossingen op een kosteneffectieve en snelle manier.

DIENSTEN

  • Academische toegang op hoog niveau tot de meest geavanceerde methoden die beschikbaar zijn
  • Virtuele productie
  • Experimentele correlatie en validatie
  • Ontwerpvalidatie en scenariotesten

Simulation and modelling has seen huge advances in recent years. Significant improvements have been made in modelling accuracy, speed and fidelity. Even though modelling software has become much easier to use, it still requires a lot of knowledge and training to get the best out of it. It is still very possible for inexperienced users to get results that seem correct but on closer inspection are not and nowhere does the principle of ‘garbage in, garbage out’ apply better. It is therefore essential that such software is used by knowledgeable and experienced professional engineers. On the other side, it is important that the input models are well understood, requiring significant understanding from the process engineers involved.

Bij het Fraunhofer Project Center hebben we toegang tot de uitgebreide kennis die binnen de Universiteit Twente aanwezig is over vele aspecten van modellering en simulatiemethoden. Deze kennis strekt zich ook uit tot het enorme Fraunhofer-netwerk, in combinatie met een grondige kennis van de meeste industriële processen. We kunnen ook een zekere mate van vertrouwen geven door de simulatieresultaten met experimentele resultaten van onze goed geoutilleerde laboratoria te valideren.

SIMULATIE- EN MODELLERINGVOORBEELDEN

PROCESSTUDIE

Doel: nieuwe markten verkennen met kleine veranderingen in materiaal en ontwerp en eigenschappen realiseren die in de praktijk niet kunnen worden waargenomen/gemeten

ADAPTIEVE PROCESCONTROLE

Doel: vermindering van de hoeveelheid afval, nul afgekeurde producten en de levertijd verkorten

 

TECHNISCHE UITVOERBAARHEID

Doel: testen van de vorm, nauwkeurigheid en toleranties tegen de specificaties in de tekening. Testkrachten, cycli binnen machinecapaciteit en testfouten zoals insnoering, knikken en rimpelen.

Vorming van de behuizing door het krimpen van een buis en knikken tijdens het spinnen van het buisuiteinde